- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources >

Các đơn vị trong Thư viện số

Browse collections.

Bài báo khoa học (Scientific Articles) [336]
Giáo trình trực tuyến (e-textbooks) [313]
Tài nguyên môn học (Course Materials) [179]
Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) [2476]

THỜI GIAN PHỤC VỤ
Sáng: 8h30 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h30

CDIO

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback