- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources >

Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) : [2477]

Community home page

or browse 

Collections in this community

Title Author(s)
Online mobile world(OMW) Long, Nguyen Truong; Minh, Nguyen Xuan; Son, Pham Ngoc; Thao, Le Thi Bich; Long, Nguyen Duc; Vinh, Truong Duc
Parent & Children School Connector System Trung, Nguyen Tat; Dung, Nguyen Duc; Khanh, Dang Vu; Thang, Vo Hoang; Thinh, Dinh Lam
Business Card Management Lam, Phan Truong; Huy, Nguyen Quang; Thai, Nguyen Thong; Cong, Nguyen Chi; Hoan, Nguyen Viet; Hai, Tran Thi Hoa
DailyCook Tri, Tran Dinh; Duyet, Pham The; Khanh, Do Ngoc; Ngoc, Do Duy; Ky, Phan Quy; Tung, Nguyen Thanh; Nam, Nguyen Hoai
Pharmacy Finder Kien, Luong Trung; Kham, Nguyen Duc; Minh, Tran Thanh; Tung, Tran Thanh; Anh, Nguyen Trong; Hung, Pham
E-Clinic System Ky, Nguyen Hong; Huy, Nguyen Sinh; Hieu, Do Hoang; Quyen, Nguyen Huu; Nguyen, Tran Dang Khoi; Trung, Le Thanh; Hoan, Nguyen Vu
Middle School Management Tri, Tran Dinh; Hieu, Tran Van; Khac, Pham Xuan; Duc, Vu Tien; Toan, Nguyen Manh; Dinh, Nguyen Dang
My Location Trung, Nguyen Tat; Chien, Do Van; Hieu, Nguyen Duy; Thanh, Vu Xuan
Metro Calendar Quang, La Ngoc; Hung, Le Hoang; Nghia, Le Xuan; Nghia, Truong Trung; Binh, Vu Thanh; Son, Tran Thai
Direction lens Sang, Nguyen Van; Cam, Nguyen Manh; Loan, Phan Thi; Mao, Dao Xuan; Tu, Bui Nhu; Tu, Ho Anh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback