- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Bài báo khoa học (Scientific Articles) > Articles published by FPT lecturers >
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1899

Title: Văn Minh Làm Giàu & Nguồn Gốc Của Cải
Authors: Vuong, Quan Hoang
Keywords: Vietnamese
Business
Culture
Làm Giàu
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Issue Date: 2007
Publisher: NXB Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật (Hà Nội-Việt Nam)
Abstract: Ngay khi nước nhà mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với giới công thương kỹ nghệ Việt Nam: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng.”
Description: 89 pages
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1899
Appears in Collections:Articles published by FPT lecturers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QuanVH12.pdfFree15.52 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback