- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Bài báo khoa học (Scientific Articles) > Articles published by FPT lecturers >
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/2487

Title: Báo cáo tự đánh giá - Cơ sở giáo dục - Trường Đại học FPT năm 2018
Authors: Trường Đại học FPT
Keywords: Báo cáo
Đánh giá
Cơ sở giáo dục
Trường Đại học FPT
2018
Issue Date: 2018
Abstract: Trình bày báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng của trường Đại học FPT năm 2018
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/2487
Appears in Collections:Articles published by FPT lecturers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bao-cao-Tu-danh-gia-FPTU-nam-2018.pdfFree6.97 MBAdobe PDF book.png
View/Open
Phu-luc-5.Danh-muc-minh-chung-FPTU-nam-2018.pdfFree1.84 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback