- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering) >
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1423

Title: Da Nang Utility Map
Authors: Nguyễn, Khánh
Trần, Quang Huy
Trần, Đặng Trí Thức
Đào, Hiếu Chung
Lê, Trung Đạt
Nguyễn, Thanh Sang
Keywords: Utility
Map
Issue Date: 4-Mar-2016
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1423
Appears in Collections:Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Final_Report_DUM_FullVersion.pdfFree7.38 MBAdobe PDF Thumbnail
View/Open
DA NANG UTINITY MAP.pptxFREE1.41 MBMicrosoft Powerpoint XML Sign in to read

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback