- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Quản trị kinh doanh (Business Administration) >
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1775

Title: kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Ngân Hạnh
Authors: Nguyễn, Phương Linh
Vũ, Ngọc Khánh Linh
Đỗ, Thùy Trinh
Nguyễn, Minh Thu
Keywords: kế toán xác định kết quả kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Fpoly Hà Nội
Series/Report no.: http://ds.libol.fpt.vn/handle;123456789
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1775
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XĐ KQKD Công ty TNHH Ngân Hạnh P1.pdfFree534.05 kBAdobe PDF book.png
View/Open
XĐ KQKD Công ty TNHH Ngân Hạnh P2.pdfFree762.21 kBAdobe PDF book.png
View/Open
XĐ KQKD Công ty TNHH Ngân Hạnh P3.pdfFree365.13 kBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback