- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering) >
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1812

Title: Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF (Open shortest path first)
Authors: Nguyễn, Quang Trung
Lê, Quang Vũ
Keywords: PRO2024
Issue Date: 2015
Publisher: FPoly HN
Citation: Ứng dụng công nghệ thông tin
Series/Report no.: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle;123456789
Abstract: Sau một thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu “Giao thức định tuyến OSPF” đã phần nào hoàn thành. Trước hết, em xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng viên bộ môn công nghệ thông tin trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội, đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt em là thầy Nguyễn Quang Trung đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Trong thời đại ngày nay, công nghệ IP đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực truyền thông. Nó không chỉ được sử dụng để truyền dừ liệu mà còn dùng để truyền các dịch vụ khác như thoại, audio, video, các dịch vụ đa phương tiện.. Do vậy, các nhà nghiên cứu viễn thông đã tích cực nghiên cứu phát triển công nghệ IP để đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu thực tế. Trong đó vấn đề phát triển các giao thức định tuyến trong mạng IP là một vấn để hết sức quan trọng. Một trong những phát minh gần đây nhẩt về vấn đề này là giao thức OSPF được phát triển bởi nhóm đặc trách kỹ thuật Internet IETF. OSPF được phát triển để khắc phục những hạn chế của giao thức định tuyến RIP được phát triển trước đó. Đê tài tốt nghiệp “Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF và ứng dụng trong mạng IP . Ngoài ra đề tài cũng nhắc lại những kiến thức cơ bản nhất về mạng IP để giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với giao thức OSPF. Đề tài bao gồm nhũng nội dung sau: Phần 1: Trình bày các kiến thức quan trọng nhất về định tuyến trong mạng IP. Trong đó có nói rõ về định tuyến tĩnh và định tuyến động. Trong phần định tuyến động, tài liệu trình bày sơ qua về một số giao thức định tuyến quen thuộc nhất là RIP, RIP-2, EIGRP và OSPF. Phần 2: Đây là phần nội dung chính của đề tài. Chương này sẽ trình bày một cách tương đối toàn diện tất cả các vấn đề về OSPF. Đọc xong chương này bạn sẽ có một kiến thức đầy đù và sâu rộng về giao thức định tuyến OSPF. Phần 3: Cấu hình mô hình thực hành.
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1812
Appears in Collections:Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF.pdfFree987.26 kBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback