- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering) >
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1818

Title: LADY IN BACK
Authors: Phan, Nhật Trung
Nguyễn, Ngọc Hà
Võ, Hoàng Luân
Lê, Vũ Ngọc Quyên
Văn, Ngọc Nhựt Vy
Issue Date: 15-Jun-2016
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1818
Appears in Collections:Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
baocao_DoAnTotNghiep_ThietKeDoHoa.pdfFree220.55 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback